User login

Newsletter

Опис за NEWSLETTER

Традиционална архитектура

  • Notice: Undefined variable: controls_top in include() (line 10 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: pager_top in include() (line 10 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: image_count_top in include() (line 10 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: controls_bottom in include() (line 20 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: controls_bottom in include() (line 22 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: image_count_bottom in include() (line 24 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).

Велешка куќа

Куќата на еден од најголемите поети во периодот помеѓу двете светски војни била целосно реставрирана во 1962 година. Приземјето е изградено од камен, а на катот изграден од бондрук доминира белата фасада со дрвените опшиви. Покривот е висок и покриен со ќерамиди. Двокрилната дрвена врата води до тремот решен како мал простор кој ги спојува катот, фурната, чардаците и грнчарската работилница. Работилницата има голема површина, а во нејзиниот под постои мала скривница. Чардакот на куќата, на едната страна е споен со фурната, а на спротивниот крај со скали води кон повисок чардак.

Кратовска куќа

Градот Кратово лежи во кратерот на изгаснат вулкан. Во центарот се наоѓа чаршијата, околу која се организирани маалата. Куќите се скалесто редени, една над друга со слободни визури. Постоеле  7 маала, некои христијански, некои само муслимански, а некои мешани.

Крушевска куќа

Кога Власите го напуштиле Епир и дошле во Крушево, воочиле дека епирската куќа чардаклија не одговара на климатските услови. Тие се сретнале со мијачката култура и мијачката галичка куќа.

Кратовски Кули

Некогаш, од двете страни на Табачка Река што го сече Кратово, имало 12 кули – 5 на десната страна и 7 на левата. Од нив, денес се останати вкупно 6, од кои некои делумно, но некои и речиси целосно оштетени. Меѓу нив, особено интересни се кулата на Стеван Симиќ (порано Абедин ефенди), Хаџи Костовата кула, Емин беговата кула и други.

Битолска Стара Чаршија

Битола Бабам Битола

Охридска куќа

Карактеристики кои раскажуваат своја приказна

Syndicate content
  • English
  • Македонски