User login

Newsletter

Опис за NEWSLETTER

Археолошки локалитети, Исламска архитектура, Македонски градови, Природни убавини, Села и традиција, Традиционална архитектура, Цркви и манастири

  • Notice: Undefined variable: controls_top in include() (line 10 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: pager_top in include() (line 10 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: image_count_top in include() (line 10 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: controls_bottom in include() (line 20 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: controls_bottom in include() (line 22 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: image_count_bottom in include() (line 24 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).

Охридско Езеро

Kога се набљудува Охридското Езеро, во кое било годишно време, осветлено од сонцето, се добива впечаток дека тоа тукушто се родило, а неговите милиони години, колку што е старо, како да не постојат. Во неговите сини води постои растително и животинско царство за коешто денес единствено се знае од фосилите.

Манастир Журче - Демир Хисар

Манастирската црква, посветена на Свети Атанасиј Александриски, се наоѓа во демирхисарското село Журче. Таа е изградена, а воедно и зографисана во првите децении на XVII век. Кон крајот на XIX век, конаците на манастирот се урнале во целост, па набргу потоа овој сакрален објект изгубил секаково значење за тамошните жители. Во поново време храмот бил обновен и биле подигнати ново конаци, така што повторно бил воспоставен монашкиот ред во Журче.

Манастир Св. Илија Горни, с. Бањани, Скопје

Манастирската црква Св. Илија се наоѓа во долината на Бањска Река, во непосредна близина на село Бањани, северозападно од Скопје.

Конаците на Хавзи Пашa - Бардовци, Скопје

Еден од најимпозантните споменици на исламската профана архитектура на територијата на Балканскиот Полуостров, од времето на феудалното општествено уредување претставуваат конаците на Хавзи Паша во скопското село Бардовци. Тие, како и чифликот на овој скопски паша, биле подигнати во првата половина на XIX век. Во споредба со другите на Балканот, конаците во Бадровци се истакнувааат како по својата големина така и по извонредната стилска обработка и декоративна разновидност и богатство. Како и да е, тие во основа носат белези на чифлик.

Глобочичко езеро - Ташмаруништа , Глобочица

Глобочичко езеро се наоѓа во Западна Македонија на реката Црн Дрим, околу 30 км. северно од Струга. 

Галишката Пештера - Тиквешко езеро

Чудо на Природата - бисери кои блескаат пет милиони години

Брждански манастир, Кичево

Бржданскиот манастир кој се наоѓал во месноста „Богоројчина краста“ претставува енигма до денешни дни. Податоците за неговото постоење се оскудни, повеќето се од усни преданија. Локалитетот е неистражен и за жал се забележливи дупки од диви копачи кои бараат вредни предмети.

Битола

Градот со безброј сведоштва за космополитизам...

Археолошки локалитет Вардарски Рид – Гевгелија

Вардарски Рид со својата позиција и конфигурација лесно одговара на потребите за населбинско живеење во речиси сите праисториски и антички периоди.

Античка астрономска опсерваторија Кокино

Мегалитската опсерваторија Кокино се наоѓа во североисточниот дел на Мекедонија, во близина на границата со Србија. Таа се наоѓа во атарот на селото Кокино, на границата со селото Арбанашко. Целиот регион денес е ретко населен, така што во десетината околни села живеат помалку од 1000 жители.

Syndicate content
  • English
  • Македонски