User login

Newsletter

Опис за NEWSLETTER

Природни убавини

  • Notice: Undefined variable: controls_top in include() (line 10 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: pager_top in include() (line 10 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: image_count_top in include() (line 10 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: controls_bottom in include() (line 20 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: controls_bottom in include() (line 22 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: image_count_bottom in include() (line 24 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).

Мавровско Езеро

Мавровското Езеро се наоѓа во северозападниот дел на Р. Македонија. Се наоѓа на 1200м надморска височина меѓу шумовити и високи планини. На југ е заградено со шумовитата и тревна Влаиница, а на север со огранците на Шар Планина.

Дојранско Езеро

Дојранското езеро се наоѓа во југоисточниот дел на Македонија. На север басенот на езерото е зграден со Беласица и Боска Планина. Дојранското езеро зафаќа површина од 43,1 км2 од кои 27,3 км2 и припаѓаат на Македонија, а 15,8 км2 на Грција. Тоа е најмало од котлинските езера во Македонија со максимална длабочина од 10 метри. Дојранското езеро е најтопло езеро. Високите температури на воздухот и на водата се условени од близината на Егејското Море.

Пештера Пешна, Македонски Брод

Пештерата Пешна, која се наоѓа на 6 километри од Македонски Брод е една од најатрактивните природни убавини кои за жал не се откриени и многу познати не само пред граѓаните на светот туку и пред жителите на Македонија. Оваа пештера која ја знаат само малкумина е неоткриено богатство и целосно не искористена туристичка атракција, иако е прогласена за споменик на природата. Според спелеолозите, Пешна е со најголем отвор на Балканот - таваницата на отворот е 30 метри висина.

Водопади на Ѓеневица

Од извориштето на околу 1400 m надморска височина, до утоката во Радика на околу 650 m надморска височина, реката Ѓеневица тече во должина од 8 km, низ ливади, шума и карпи, правејќи водопади и каскади. Највеличествен дел претставува најзиниот кањон, кој не е целосно пристапен, заради тешкиот терен.

Пештера Алилица, с. Тресонче

Дали некогаш сте слушнале за пештера во која има езера, водопади и огромни галерии преполни со сталактити и сталагмити? Звучи неверојатно, но вистинито. Во атарот на селото Тресонче кај Дебар, во прекрасната природа, обвиткана со густа листопадна шума, постои токму таква спелеолошка убавица. Ја нарекуваат Долна Алилица.

Охридско Езеро

Kога се набљудува Охридското Езеро, во кое било годишно време, осветлено од сонцето, се добива впечаток дека тоа тукушто се родило, а неговите милиони години, колку што е старо, како да не постојат. Во неговите сини води постои растително и животинско царство за коешто денес единствено се знае од фосилите.

Глобочичко езеро - Ташмаруништа , Глобочица

Глобочичко езеро се наоѓа во Западна Македонија на реката Црн Дрим, околу 30 км. северно од Струга. 

Галишката Пештера - Тиквешко езеро

Чудо на Природата - бисери кои блескаат пет милиони години

Сипковски водопади, Пехчево

Густата борова и букова шума во пехчевскиот дел на Малешевските Планини со векови ги криела седумте водопади кај изворите на Брегалница, најголемата река во источна Македонија. Само два од овие водопади всушност и припаѓаат на Брегалница, а преостанатите се наоѓаат на нејзините притоки Црн Дол, Жолтачка Река и Сипковски Андак.

Мариово

Областа Мариово била населена уште од антиката, а била и дел на Античка Македонија, за што сведочат остатоци од многу тврдини и пронајдоците на штитови и останати предмети од антиката.

Syndicate content
  • English
  • Македонски