User login

Newsletter

Опис за NEWSLETTER

Кратовска куќа

  • Notice: Undefined variable: controls_top in include() (line 10 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: pager_top in include() (line 10 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: image_count_top in include() (line 10 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: controls_bottom in include() (line 20 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: controls_bottom in include() (line 22 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: image_count_bottom in include() (line 24 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).

Градот Кратово лежи во кратерот на изгаснат вулкан. Во центарот се наоѓа чаршијата, околу која се организирани маалата. Куќите се скалесто редени, една над друга со слободни визури. Постоеле  7 маала, некои христијански, некои само муслимански, а некои мешани.

Улиците може да ги следат изохипсите на теренот, и притоа да се долги, или слободно трасирани, ги поврзуваат претходните; може да се многу стрмни и да се претворат во скали. Се појавуваат и слепи улици – ќорсокаци. Куќите во маалата што се кон периферијата се слободностоечки, а тие поблиску до центарот се позбиени.

Се појавуваат кули. Биле станбено-одбранбени. Имале 3-4 нивоа. Првото ниво служело за складирање руда, првиот и вториот кат за живеење, а на третиот кат се развивале балкони.

Куќите во приземје имаале трем и визби, на кат била организирана зимска одаја, кујна и помала просторија. На вториот кат, во случај да го има, постои гостинска одаја (една или две соби).

Тремот во густонаселените подрачја може да има функција на двор и таму да се сместени економските простории. За изведба на традиционалната конструкција со камено ѕидано приземје и бондручни катови се користел локален материјал.

Внатрешноста на куќата е богато декорирана. Скалите се дрвени, некогаш богато обработени. Вратите може да се еднокрилни или двокрилни, при што подеднакво богато се декорирани и крилото и рамката. Покуќнината која е вградена може да е поединечна, како долапи, или во батерија: мусандра (за постелнина), чимеклак (за цвеќиња), амамлак (мала бања), серген (за садови). Миндери за одмор има во гостинската соба и на чардакот.

  • English
  • Македонски