User login

Newsletter

Опис за NEWSLETTER

с. Белица, Поречие

  • Notice: Undefined variable: controls_top in include() (line 10 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: pager_top in include() (line 10 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: image_count_top in include() (line 10 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: controls_bottom in include() (line 20 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: controls_bottom in include() (line 22 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: image_count_bottom in include() (line 24 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).

Одмор за очите, релаксација за душата, место каде што може да се избега од брзото темпо на живот и за момент да се заборави на секојдневните обврски. Во тоа помага и жуборот на бистрата река Белешница која едноставно повикува на разладување во неа од жештината. Високата планина Даутица високите карпи, зеленилото... го одземаат здивот. И уште многу вакви убавини нема да бидат доволни за опис на селото Белица, кое се наоѓа во Поречието, односно во Општина Самоков, во близина на градот Македонски Брод.



Белица, потекнува уште од дамнешно време, а под владеење на Османлите останало сe до 1912 година. Првите негови жители биле тројца браќа од селото Бенче, кое исто така се наоѓа во Поречието. Тие направиле колиби, а заедно со себе донеле и добиток. По нив во селото се населила една фамилија од селото Рамне, подоцна дошле некои луѓе од селото Локвица. Во дамнешно време во Белица имало 400 жители, сега има околу 100.



Во дамнешно време жителите на селото Белица се собирале пред селската воденица. Во селото некогаш постоела и валалница каде што мештаните ги бојосувале јамболиите. Денес, иако нема јамболии за бојадисување, валалницата се одржува за перење на кебиња и други волнени прекривки. Внатре во валалницата има воденица за мелење пченка, од која мештаните си го хранат добитокот.



Вниманието на посетителите на селото Белица го привлекуваат и двата рибника. Селото, сега засега живее само за време на викендите и празниците, како и за селската слава Св. Пантелејмон, на 9 август.

  • English
  • Македонски