User login

Newsletter

Опис за NEWSLETTER

Кратово

  • Notice: Undefined variable: controls_top in include() (line 10 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: pager_top in include() (line 10 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: image_count_top in include() (line 10 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: controls_bottom in include() (line 20 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: controls_bottom in include() (line 22 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: image_count_bottom in include() (line 24 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).

На 16 км од крстосницата Страцин, кон југ патот води кон Кратово - градот на кулите и мостовите.

Во него живеат околу 6.600 жители на надморска висина која варира помеѓу 580 и 750 метри.

Историјата на ова градче од секогаш била поврзана со рударството. Уште од античко време се експлоатирале оловото, цинкот, бакарот, среброто и златото, и други руди. Се смета дека името му потекнува од зборот кратер - вулкански отвор, на кој и лежи самиот град. Во него, во минатото постоеле ковачници за пари. Богатите жители на Кратово подигале кули, кои претставувале станбено-одбранбени градби.

Од двете страни на Табачка Река имало 12 кули, 5 на десната и 7 на левата страна на реката. Од нив денес се сочувани само 6.

Стариот дел на Кратово е поврзан со 6 мостови кои се подигнати на длабоката и стрмна речна долина на реката. Мостовите се дел од чаршијата. Тие овозможувале да се одвива кружен тек околу неа. Речното корито било премостувано со еден лак. Исклучок е само еден  мост кој има два лака. Најпознат е таканаречениот „Радин Мост“, затоа што е најдолг (40 метри) и највисок (23 метри). За неговата изградба е поврзана една легенда и една народна песна - „Мост ми ѕидале деветмина браќа, на река Манцева“.

  • English
  • Македонски