User login

Newsletter

Опис за NEWSLETTER

Гостивар

  • Notice: Undefined variable: controls_top in include() (line 10 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: pager_top in include() (line 10 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: image_count_top in include() (line 10 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: controls_bottom in include() (line 20 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: controls_bottom in include() (line 22 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: image_count_bottom in include() (line 24 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).

Вториот град во Полошката Котлина е Гостивар, со 41.000 жители, на надморска висина од 510 - 550 метри.

Градот лежи на бреговите на Вардар. Сосема малку се знае за староста на градот и за неговите претходници. Можеби во римско време тука постоел градот Драудак, но сеуште не е утврдена неговата локација. Словените, на оваа област и дале име Под-лог, со значење „под гора“, „под планина“.

Во непосредна близина на градот, кај селото Вруток се наоѓа изворот на реката Вардар, кој е најголемо карстно врело во Република Македонија.

  • English
  • Македонски