User login

Newsletter

Опис за NEWSLETTER

Беговиот Амам – Тетово

  • Notice: Undefined variable: controls_top in include() (line 10 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: pager_top in include() (line 10 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: image_count_top in include() (line 10 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: controls_bottom in include() (line 20 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: controls_bottom in include() (line 22 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: image_count_bottom in include() (line 24 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).

Беговиот амам во Тетово потекнува од 15 век и претставува значаен споменик на своето време.

Во поновата историја тој ја губи својата првобитна намена на бања-амам, а во моментов се користи како угостителски објект-пицерија. Целта на проектот, кој ќе се спроведе со средствата од грантот, е да се искористат изразните можности на амамот и архитектонските вредности на градителското наследство на османлискиот период, кои најадекватно би дошле до израз преку уметнички корисен простор-галерија.

Турскиот амам во Тетово e претворен во духовна ризница на ликовната уметност. Националниот конзерваторски центар две години работеше на проектот за адаптација на просторот во мултимедијален центар погоден за изложби, поетски читања, промоции и за други помали манифестации. Новата Уметничка галерија има околу 350 квадратни метри изложбен простор со подно греење, мермерен под и дополнително осветлување во внатрешноста.

  • English
  • Македонски