User login

Newsletter

Опис за NEWSLETTER

Св. Ѓорѓи, с. Курбиново, Преспа

  • Notice: Undefined variable: controls_top in include() (line 10 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: pager_top in include() (line 10 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: image_count_top in include() (line 10 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: controls_bottom in include() (line 20 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: controls_bottom in include() (line 22 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: image_count_bottom in include() (line 24 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).

Скромниот дом на познатиот Ангел

На подножјето на планината Баба, северно од с. Курбиново се наоѓа малата еднокорабна црква посветена на Св. Ѓорги. Изградена и живописана е во 1191 год. но податоци за нејзините ктитори, напуштањето и поправката на црквата не постојат. Црквата има полукружна апсида на источната страна, а кровната конструкција е отворена (според некои извори, таа била засводена). Изградена од кршен камен и земено во целина, се добива впечаток за градба со сиромашна и неугледна надворешност. Но, карактеристични за оваа црква се орнаментално - декоративните украси на архиволтите, фреските, делумно изведените фасадни партии во имитација на тула итн.

Со текот на времето, оваа црква доживува оштетувања. Доста се оштетува во текот на еден пожар, и после него ќе биде целосно напуштена еден долг временски период. Во 17 век, се доградува анекс на јужната страна, а во 19 век радикално се обновува и се прави дрвен таван и проповедална. Се заѕидуваат северниот и јужниот влез, на јужната страна се отвараат два прозори, а на западната страна е додадена затворена припрата (нартекс).

  • English
  • Македонски