User login

Newsletter

Опис за NEWSLETTER

Св. Атанасиј, Лешочки манастир – Тетово

  • Notice: Undefined variable: controls_top in include() (line 10 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: pager_top in include() (line 10 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: image_count_top in include() (line 10 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: controls_bottom in include() (line 20 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: controls_bottom in include() (line 22 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: image_count_bottom in include() (line 24 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).

Местото каде се наоѓа гробот на Кирил Пејчиновиќ

Црквата на Лешочкиот манастир, посветена на Св. Атанасие е подигната од долнополошкиот епископ Јоанакие во 1350 година. Како обновувач на манастирот се споменува и полошкиот епископ Никанор. Во 17 век црквата е напуштена, се до обновувањето на монашкиот живот од страна на Кирил Пејчиновиќ во 19 век.

Црквата има основа на слободен крст со централна купола, а на западната страна има широк нартекс, над кој се наоѓа кула камбанарија. Ѕидана е од камен, бигор и тула, а подот е покриен со мермерни плочи. Во црквата е пронајден саркофаг со моштите на ктиторот.

  • English
  • Македонски