User login

Newsletter

Опис за NEWSLETTER

Цркви и манастири

  • Notice: Undefined variable: controls_top in include() (line 10 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: pager_top in include() (line 10 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: image_count_top in include() (line 10 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: controls_bottom in include() (line 20 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: controls_bottom in include() (line 22 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).
  • Notice: Undefined variable: image_count_bottom in include() (line 24 of /home/cultmap/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/contrib/views_slideshow_singleframe/views-slideshow-singleframe.tpl.php).

Црква Св. Ѓорѓи - с. Горни Козјак, Штип

На просторот каде, според одредени научни претпоставки, некогаш постоела населбата Козјак, на десетина киломерти североисточно од градот Штип, во месноста Горни Козјак и во близина на археолошкиот локалитет Баргала, подигната е средновековната црква Св. Ѓорѓи.

Црква Св. Никола - с. Крупиште, Штип

На североисточниот излез од селото Крупиште, под патот Штип – Кочани, на десниот брег на Брегалница се наоѓа средновековна црква посветена на Свети Никола, а под неа се откриени остатоци од старохристијанска базилика.

Манастир Св. Петка, Велгошти, Охрид

На падините на ридот "Олмец" се наоѓа манастирот Света Петка. На средната страна од надворешниот дел на петтостраната апсида е забележан следниот запис: "Света Петка. Изградена по повелба на цар султан Абдул Хамид. Со помош на народот во времето на игуменот Наум Илиев. Во лето 1890, 22 мај“.

Манастир Св. Јоаким Осоговски, Крива Паланка

Ремек-делото на познатите преродбеници во Македонија...

Св. Богородица, Ckopje - Близу Матка

Манастирот `Св. Богородица` се наоѓа во близината на селото Глумово, на излезот на реката Треска од клисурата, кај селото Матка.

Пештерна црква Св. Никола, с. Драдња, Кавадарци

Марковата пештерна црква се наоѓа на југозападно од селото Драдња. Природната пештера длабока околу 15м, високо издигнатата над сувиот дол и сместена во карпите е искористена за градба на црква посветена на Св.Никола. Не е познато, зошто добила име Маркова црква. Во приземниот дел се наоѓа натпис, делумно зачуван, современ, со живописувањето и подигањето на црквата, меѓутоа, од него не може да се утврди кога таа точно е подигната и живописана.

Манастир Журче - Демир Хисар

Манастирската црква, посветена на Свети Атанасиј Александриски, се наоѓа во демирхисарското село Журче. Таа е изградена, а воедно и зографисана во првите децении на XVII век. Кон крајот на XIX век, конаците на манастирот се урнале во целост, па набргу потоа овој сакрален објект изгубил секаково значење за тамошните жители. Во поново време храмот бил обновен и биле подигнати ново конаци, така што повторно бил воспоставен монашкиот ред во Журче.

Манастир Св. Илија Горни, с. Бањани, Скопје

Манастирската црква Св. Илија се наоѓа во долината на Бањска Река, во непосредна близина на село Бањани, северозападно од Скопје.

Св. Ѓорѓи, с. Курбиново, Преспа

Скромниот дом на познатиот Ангел

Св. Пантелејмон, Велес

Оваа црква е изградена во 1840 година под раководство на најпознатиот македонски неимар од преродбениот период - Андреа Дамјанов (1813-1878).

Syndicate content
  • English
  • Македонски